Reiki

Reiki är japanska och betyder universell livsengergi.

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden.

Jag arbetar fysiskt och på distans.

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. 

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe. Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket.

Hur används Reiki?

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. Många länder använder Reiki som kompletterande behandling inom traditionell sjukvård. I exempelvis USA används Reiki på gravida kvinnor för att minska smärta och ge lugn. I México används Reiki före och efter planerad operation för att ge patienten lugn och minska mängden komplikationer. I Storbritannien används Reikin som ett komplement vid traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro.


Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Reikienergin tillför mer mängd livsenergi, som kroppens egna självläkande krafter kan använda för att läka sig själv. Den djupa avslappningen aktiverar kroppens egen självläkande förmåga.


Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

När kan Reiki hjälpa?

Vad Reiki kan åstadkomma beror förstås också på problemens orsak. Om ischias orsakas av ett diskbråck kan Reiki inte ”bota” detta, men däremot lindra de muskelspänningar som uppstår i samband med den smärta som diskbråcket orsakar, och därmed reducera musklernas tryck på ischiasnerven. Diskbråcket finns kvar, men det blir lättare att leva med det.


Om det rör sig om så kallad ”falsk ischias”, som enbart orsakas av muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symptomfri.


En cancerpatient kan få ett betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädslan för att dö. Med Reiki kan patienten få hjälp att minska både ångest och smärta, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna.

Sök läkarhjälp


Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand. Vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Etiska riktlinjer för medlemmar

Medlemmar förbinder sig att följa Förenade Reikiförbundets etiska riktlinjer:

 • Att alltid uppträda och bemöta kunden med kärlek, respekt och omtanke
 • Att iaktta tystnadsplikt i sin verksamhet som Reikiutövare
 • Attalltid uppmana kunden att uppsöka läkareom denne är i uppenbart behov av detta
 • Attaldrig uppmana kunden att avbryta pågående läkarvård och medicinering
 • Attkänna till och respektera lagstiftningensom berör Reikihealing
 • Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
 • Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser

Priser

-Fysiskt 900 kr 50 min

-Distanssändning 800 kr

-Angelreiki 1000 kr 45 min

-Shamansk healing 1000 kr


 • Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
 • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon
 • Fullständig kärlek är högsta målet
 • Attkänna till och respektera lagstiftningensom berör Reikihealing
 • Vara ärlig och ha ett öppet och rent tankesätt
 • Ta personligt ansvar för sin livssituation och lita till sina inre resurser
 • Ha tillit till sin egen inre vägledning och både se positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet
 • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon
 • Fullständig kärlek är högsta målet

Kontakt

För bokning och andra frågor, tveka inte att kontakta mig.

Livsdesign 2.0 AB

Medlem i Reikiförbundet